Thông tin và lời bài hát: Giang Nam Cửu Khúc

Độc tấu đờn kìm Giang Nam Cửu Khúc Nhạc sư Ba Tu. Một trong Bốn Bài Oán: Trầm hơn Tứ Đại Oán, chậm rãi.

CẢM NHẬN CỦA BẠN