Thông tin và lời bài hát: Long Ngâm

Độc tấu đờn kìm Long Ngâm Nhạc sư Ba Tu Rồng xuống, tượng trưng Âm khí. Bài này giống như bài Hạ, ít thấy dùng trên sân khấu cải lương.

CẢM NHẬN CỦA BẠN