Thông tin và lời bài hát: Bình Sa Lạc Nhạn

Ba Tu: đờn kìm, Út Tị: đờn cò, Hoàng Cơ Thụy: đờn tỳ bà, Quang Dũng: tiêu, Duy Kim: đờn tranh Trích Bốn bài Oán phụ - Sở VH-TT & DL Long An phát hành năm 2005

CẢM NHẬN CỦA BẠN