Danh sách Album/Playlist Mới nhất

 • 740
Tiếng hát Trọng Hữu - Minh Cảnh - Thanh Kim Huệ - Trọng Hữu
Tiếng hát Trọng Hữu

Minh Cảnh - Thanh Kim Huệ - Trọng Hữu

 • 2630
Ghét Thương Thương Ghét - Minh Cảnh - Út Bạch Lan
Ghét Thương Thương Ghét

Minh Cảnh - Út Bạch Lan

 • 2572
Hái Lộc Đầu Năm - Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc - Ngọc Giàu
Hái Lộc Đầu Năm

Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc - Ngọc Giàu

 • 2984
Đêm Khuya Trông Chồng - Phượng Liên - Thành Được - Út Bạch Lan
Đêm Khuya Trông Chồng

Phượng Liên - Thành Được - Út Bạch Lan

 • 2720
Chiều Thu Sơn Cước - Hùng Cường - Lệ Thủy
Chiều Thu Sơn Cước

Hùng Cường - Lệ Thủy

 • 2245
Tiễn Bạn Đêm Trăng - Hữu Phước - Mỹ Châu - Ngọc Giàu - Tấn Tài
Tiễn Bạn Đêm Trăng

Hữu Phước - Mỹ Châu - Ngọc Giàu - Tấn Tài

 • 2833
Tâm Sự Người Yêu - Thanh Nga - Thành Được - Út Bạch Lan
Tâm Sự Người Yêu

Thanh Nga - Thành Được - Út Bạch Lan

 • 2697
Tìm Hoa Bốn Mùa - Ngọc Giàu - Tấn Tài - Thành Được
Tìm Hoa Bốn Mùa

Ngọc Giàu - Tấn Tài - Thành Được

 • 2704
Tâm Thư Gửi Má - Hương Lan - Văn Hường
Tâm Thư Gửi Má

Hương Lan - Văn Hường

 • 3302
Cô Nữ Sinh Gia Long - Ngọc Giàu - Tấn Tài - Thanh Nga
Cô Nữ Sinh Gia Long

Ngọc Giàu - Tấn Tài - Thanh Nga

 • 2776
Đêm Xuân Cầu Nguyện - Ngọc Giàu - Văn Hường
Đêm Xuân Cầu Nguyện

Ngọc Giàu - Văn Hường

 • 3246
Chuyến Đò Vĩ Tuyến - Kim Ngọc - Út Trà Ôn
Chuyến Đò Vĩ Tuyến

Kim Ngọc - Út Trà Ôn

-->