Vọng cổ

Xuân Này Con Không Về

Phượng Liên - Thanh Tuấn

64413
Rừng Lá Thấp

Chí Tâm - Lệ Thủy

42977
Chuyện Tình Lan Và Điệp 1 - 3

Chí Tâm - Lệ Thủy - Thanh Kim Huệ

23689
Võ Đông Sơ

Minh Cảnh

20648
19070
Những Đồi Hoa Sim

Lệ Thủy - Minh Vương

16989
Mai Lỡ Mình Xa Nhau

Lệ Thủy - Minh Phụng

  • 14782
Gánh chè khuya

Út Bạch Lan - Út Trà Ôn

  • 14127
Dòng Sông Quê Em

Lệ Thủy - Thanh Tuấn

  • 13410
Đêm Tiền Đồn

Lệ Thủy - Minh Phụng

  • 12857
Ông lão chèo đò

Út Trà Ôn

  • 12792
Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa

Bạch Tuyết - Hùng Cường

  • 12265