Vọng cổ

Xuân Này Con Không Về

Phượng Liên - Thanh Tuấn

68860
Rừng Lá Thấp

Chí Tâm - Lệ Thủy

44469
Chuyện Tình Lan Và Điệp 1 - 3

Chí Tâm - Lệ Thủy - Thanh Kim Huệ

25091
Võ Đông Sơ

Minh Cảnh

21264
19619
Những Đồi Hoa Sim

Lệ Thủy - Minh Vương

17516
Mai Lỡ Mình Xa Nhau

Lệ Thủy - Minh Phụng

  • 15241
Gánh chè khuya

Út Bạch Lan - Út Trà Ôn

  • 14550
Dòng Sông Quê Em

Lệ Thủy - Thanh Tuấn

  • 13891
Đêm Tiền Đồn

Lệ Thủy - Minh Phụng

  • 13368
Ông lão chèo đò

Út Trà Ôn

  • 13066
Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa

Bạch Tuyết - Hùng Cường

  • 12733