Vọng cổ

Xuân Này Con Không Về

Phượng Liên - Thanh Tuấn

73227
Rừng Lá Thấp

Chí Tâm - Lệ Thủy

46963
Chuyện Tình Lan Và Điệp 1 - 3

Chí Tâm - Lệ Thủy - Thanh Kim Huệ

27323
Võ Đông Sơ

Minh Cảnh

22225
20326
Những Đồi Hoa Sim

Lệ Thủy - Minh Vương

18219
Mai Lỡ Mình Xa Nhau

Lệ Thủy - Minh Phụng

  • 15852
Gánh chè khuya

Út Bạch Lan - Út Trà Ôn

  • 15126
Dòng Sông Quê Em

Lệ Thủy - Thanh Tuấn

  • 14631
Đêm Tiền Đồn

Lệ Thủy - Minh Phụng

  • 14096
Ông lão chèo đò

Út Trà Ôn

  • 13444
Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa

Bạch Tuyết - Hùng Cường

  • 13191
-->