Mai Lỡ Mình Xa Nhau

Mai Lỡ Mình Xa Nhau

Tác giả:Yên Trang

Thể loại: Vọng cổ

Thông tin và lời bài hát: Mai Lỡ Mình Xa Nhau

Mai Lỡ Hai Minh Xa Nhau Tân nhạc: Lưu Trần Lê Vọng cổ: Yên Trang

CẢM NHẬN CỦA BẠN