Đang tải ...

Mai Lỡ Mình Xa Nhau

Mai Lỡ Mình Xa Nhau

Trình bày: Minh Phụng - Lệ Thủy

Tác giả:Yên Trang

Thể loại:Vọng cổ


THÔNG TIN VÀ LỜI BÀI HÁT

Mai Lỡ Hai Minh Xa Nhau
Tân nhạc: Lưu Trần Lê
Vọng cổ: Yên Trang

CẢM NHẬN CỦA BẠN