Cải lương

Bao Công Xử Án Quách Hòe

Minh Cảnh - Minh Vương - Mỹ Châu

 • 36811
Người Tình Trên Chiến Trận

Diệp Lang - Hồng Nga - Minh Vương

 • 29979
Đêm Lạnh Chùa Hoang

Lệ Thủy - Minh Cảnh - Minh Vương

 • 27073
Tâm Sự Loài Chim Biển (Áo vũ cơ hàn)

Dũng Thanh Lâm - Hữu Phước - Minh Phụng

 • 23758
Ngao Sò Ốc Hến

Giang Châu - Nam Hùng - Thanh Kim Huệ

 • 23443
Đời Cô Lựu

Bạch Tuyết - Diệp Lang - Hồng Nga

 • 23341
Chiều Đông Gió Lạnh Về

Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài

 • 22651
Đường Gươm Nguyên Bá

Chí Tâm - Hồng Nga - Minh Vương

 • 22295
Bóng Hồng Sa Mạc

Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài

 • 19252
Đợi Anh Mùa Lá Rụng

Diệu Nga - Minh Phụng - Mỹ Châu

 • 17636
Bên cầu dệt lụa

Thanh Nga - Thanh Sang - Thanh Thanh Hoa

 • 17030
Băng Tuyền Nữ Chúa

Minh Phụng - Mỹ Châu - Phượng Liên

 • 15644