Cải lương

Hai Chiếc Ngai Vàng

Lệ Thủy - Minh Cảnh - Minh Phụng

4041
Nữa Đời Hương Phấn

Bạch Tuyết - Diệp Lang - Hồng Nga

4024
Lá Sầu Riêng

Bạch Tuyết - Kim Cương - Ngọc Giàu

3969
Thái hậu Dương Vân Nga - Phần 4

Bảo Quốc - Hùng Minh - Kim Hương

3961
Hoa Rụng Giữa Thiền Môn

Hữu Phước - Thành Được - Út Bạch Lan

3945
Ảo ảnh Châu Bích Lệ - Phần 3

Hữu Phước - Lệ Thủy - Ngọc Hương

3643
Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài

Chí Tâm - Hồng Nga - Minh Vương

  • 3603
Mạnh Lệ Quân - Tái Sinh Duyên

Dũng Thanh Lâm - Hồng Nga - Lệ Thủy

  • 3559
Cành Hoa Trước Gió - Phần 2

Hữu Phước - Minh Chí - Thanh Hương

  • 3485
Mùa Xuân Ngủ Trong Đêm

Lệ Thủy - Minh Vương - Phương Bình

  • 3473
Nửa Bản Tình Ca

Bo Bo Hoàng - Hề Minh - Hùng Minh

  • 3470
Cành Hoa Trước Gió - Phần 1

Hữu Phước - Minh Chí - Thanh Hương

  • 3362