Cải lương

Chuyện Tình An Lộc Sơn

Ngọc Giàu - Tấn Tài - Thanh Nga

10461
Nạn Con Rơi

Bạch Tuyết - Diệp Lang - Ngọc Bích

9537
Cung Thương Sầu Nguyệt Hạ

Bạch Tuyết - Diệp Lang - Hùng Cường

8934
Cô Gái Đồ Long

Ngọc Giàu - Tấn Tài - Thành Được

8841
Dạ Xoa Hoàng Hậu

Hà Mỹ Xuân - Lệ Thủy - Minh Vương

8143
Chiếc Quạt Hương Trầm

Minh Phụng - Mỹ Châu - Thanh Nga

8102
Tiếng Hạc Trong Trăng

Hoàng Giang - Tám Vân - Thanh Nga

  • 7740
Trăng Lên Đỉnh Núi

Tấn Tài - Thanh Nga

  • 7692
Ảo ảnh Châu Bích Lệ - Phần 1

Hữu Phước - Lệ Thủy - Ngọc Hương

  • 7493
Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn

Diệp Lang - Minh Cảnh - Mỹ Châu

  • 7394
Anh Hùng Xạ Điêu

Kim Ngọc - Mỹ Châu - Ngọc Giàu

  • 7324
Đêm Tiễn Đưa

Bạch Tuyết - Hùng Cường - Ngọc Giàu

  • 7285