Cải lương

Khi Rừng Mới Sang Thu

Diệp Lang - Kim Ngọc - Lệ Thủy

5969
Dương Quý Phi - An Lộc Sơn

Ngọc Giàu - Tấn Tài - Thanh Nga

5793
Đời Cô Lẻ

Diệp Lang - Phương Quang - Thành Được

5673
Tình Hận Tô Ánh Nguyệt

Hữu Phước - Kim Quang - Ngọc Giàu

5520
Dở Dang (Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài)

Bạch Tuyết - Hoàng Giang - Hữu Phước

5500
Bụi Đời

Không xác định

  • 5484
Kiếm Sĩ Dơi

Diệp Lang - Lệ Thủy - Minh Phụng

  • 5451
Đắc Kỹ Học Đờn

Hề Sa - Kim Ngọc - Thanh Việt

  • 5438
Lục Vân Tiên Kiều Nguyệt Nga

Bạch Tuyết - Kim Ngọc - Thanh Sang

  • 5309
Thái hậu Dương Vân Nga - Phần 2

Bảo Quốc - Hùng Minh - Kim Hương

  • 5112
Phạm Công Cúc Hoa

Diệu Hiền - Ngọc Nuôi - Út Bạch Lan

  • 5017
-->