Cải lương

Dương Quý Phi - An Lộc Sơn

Ngọc Giàu - Tấn Tài - Thanh Nga

5243
Đời Cô Lẻ

Diệp Lang - Phương Quang - Thành Được

5200
Bụi Đời

Không xác định

5196
Tây Thi

Bích Hạnh - Chí Tâm - Diệp Lang

5168
Tình Hận Tô Ánh Nguyệt

Hữu Phước - Kim Quang - Ngọc Giàu

5124
Đắc Kỹ Học Đờn

Hề Sa - Kim Ngọc - Thanh Việt

  • 5097
Dở Dang (Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài)

Bạch Tuyết - Hoàng Giang - Hữu Phước

  • 5061
Thái hậu Dương Vân Nga - Phần 2

Bảo Quốc - Hùng Minh - Kim Hương

  • 4818
Phạm Công Cúc Hoa

Diệu Hiền - Ngọc Nuôi - Út Bạch Lan

  • 4632
Lục Vân Tiên Kiều Nguyệt Nga

Bạch Tuyết - Kim Ngọc - Thanh Sang

  • 4553
Quan Âm Thị Kính

Lệ Thủy - Minh Cảnh - Thanh Thanh Hoa

  • 4541