Cải lương

San Hậu

Diệp Lang - Hoàng Giang - Hữu Phước

7254
Hôn Nhau Lần Cuối - Trích Đoạn

Cẩm Tiên - Châu Thanh - Minh Cảnh

7121
Áo Cưới Trước Cổng Chùa

Ba Túy - Bạch Huệ - Hữu Phước

6766
Quân Vương Và Thiếp

Bạch Tuyết - Ngọc Giàu - Thành Được

6535
Bụi Mờ Ải Nhạn

Ngọc Giàu - Tám Vân - Tấn Tài

6533
Đoạn Tuyệt

Năm Sa Đéc - Ngọc Giàu - Ngọc Nuôi

  • 6448
Xử Án Bàng Phi

Hữu Phước - Thanh Nga - Thành Được

  • 6427
Ba Ông Thầy Bói

Hoài Vĩnh Phúc - Kim Quang - Văn Hường

  • 6350
Kiếp Nào Có Yêu Nhau

Lệ Thủy - Minh Phụng - Mỹ Châu

  • 6344
Xe Cát Biển Đông

Bạch Lan Thanh - Bạch Tuyết - Diệu Hiền

  • 6099
Bão Biển

Hoàng Giang - Lệ Thủy - Minh Phụng

  • 6030