Đang tải ...

Ông lão chèo đò

Ông lão chèo đò

Trình bày: Út Trà Ôn

Tác giả:Viễn Châu

Thể loại:Vọng cổ


THÔNG TIN VÀ LỜI BÀI HÁT

Ông lão chèo đò

CẢM NHẬN CỦA BẠN