Ông lão chèo đò

Ông lão chèo đò

Trình bày: Út Trà Ôn

Tác giả:Viễn Châu

Thể loại: Vọng cổ

Thông tin và lời bài hát: Ông lão chèo đò

Ông lão chèo đò

CẢM NHẬN CỦA BẠN