Đang tải ...

Ngao Sò Ốc Hến

Ngao Sò Ốc Hến

Tác giả:Năm Châu

Thể loại:Cải lương


THÔNG TIN VÀ LỜI BÀI HÁT

Ngao Sò Ốc Hến
Út Trà Ôn - Thành Được - Bạch Tuyết - ...

CẢM NHẬN CỦA BẠN