Thông tin và lời bài hát: Tứ Đại Oán

Độc tấu đờn kìm Tứ Đại Oán Nhạc sư Ba Tu. Một trong Bốn Bài Oán: Điệu nhạc thất vọng, bi thiết, oán hờn giống bài Văn Thiên Tường, nhưng hơi hướng có phần cổ và chơn chất hơn. Hai lớp Xang vắn thường hay được dùng.

CẢM NHẬN CỦA BẠN