Thông tin và lời bài hát: Long Đăng

Độc tấu đờn kìm Long Đăng Nhạc sư Ba Tu Rồng lên, tượng trưng Dương khí. Giống bài Hạ, nhưng tiết tấu khỏe, ít nghiêm trang.

CẢM NHẬN CỦA BẠN