Thông tin và lời bài hát: Vạn Giá

Độc tấu đờn kìm Vạn Giá Nhạc sư Ba Tu. Vạn vật sinh thành đều có giá trị.

CẢM NHẬN CỦA BẠN