Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ
Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ

Nghệ sĩ: Ba Tu

Danh sách bài hát:
Nam Xuân

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 35054
Nam Ai

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 22140
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14159
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13872
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 12927
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14811
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 16217
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 9237
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 9005
Xàng Xê

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10886
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8832
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10814
Long Ngâm

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14371
Long Đăng

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8160
Vạn Giá

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8607
Tiểu Khúc

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8129
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11338
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 12016
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11132
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 19424
Chia sẻ:

Bạn đã nghe chưa?

 • 5420
Bạch Viện Tôn Các - Ba Tu - Mỹ Châu - Thành Được
Bạch Viện Tôn Các

Ba Tu - Mỹ Châu - Thành Được

 • 4455
Bóng Hồng Sa Mạc - Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung
Bóng Hồng Sa Mạc

Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung

 • 3944
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

Bình luận

00:01 / 00:32
-->