Thông tin và lời bài hát: Ngũ Đối Hạ

Độc tấu đờn kìm Ngũ Đối Hạ Nhạc sư Ba Tu. Còn gọi tắt là bài Hạ, uy nghi, nghiêm trang, man mác, thanh thản.

CẢM NHẬN CỦA BẠN