Thông tin và lời bài hát: Nam Ai

Độc tấu đờn kìm Nam Ai Nhạc sư Ba Tu

CẢM NHẬN CỦA BẠN