Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ
Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ

Nghệ sĩ: Ba Tu

Danh sách bài hát:
Nam Xuân

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 34671
Nam Ai

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 21823
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14077
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13795
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 12845
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14719
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 15990
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 9182
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8946
Xàng Xê

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10834
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8781
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10751
Long Ngâm

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14297
Long Đăng

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8111
Vạn Giá

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8568
Tiểu Khúc

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8067
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11283
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11953
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11076
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 19235
Chia sẻ:

Bạn đã nghe chưa?

 • 5377
Bạch Viện Tôn Các - Ba Tu - Mỹ Châu - Thành Được
Bạch Viện Tôn Các

Ba Tu - Mỹ Châu - Thành Được

 • 4371
Bóng Hồng Sa Mạc - Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung
Bóng Hồng Sa Mạc

Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung

 • 3902
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

Bình luận

-->