Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ
Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ

Nghệ sĩ: Ba Tu

Danh sách bài hát:
Nam Xuân

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 33287
Nam Ai

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 21161
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13591
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13418
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 12441
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14176
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 15396
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8996
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8722
Xàng Xê

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10393
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8620
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10510
Long Ngâm

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13912
Long Đăng

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 7951
Vạn Giá

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8396
Tiểu Khúc

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 7876
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10875
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11612
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10821
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 18642
Chia sẻ:

Bạn đã nghe chưa?

 • 5208
Bạch Viện Tôn Các - Ba Tu - Mỹ Châu - Thành Được
Bạch Viện Tôn Các

Ba Tu - Mỹ Châu - Thành Được

 • 4122
Bóng Hồng Sa Mạc - Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung
Bóng Hồng Sa Mạc

Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung

 • 3714
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

Bình luận

-->