Thông tin và lời bài hát: Tiểu Khúc

Độc tấu đờn kìm Tiểu Khúc Nhạc sư Ba Tu. Nhỏ ngắn đều có định luật.

CẢM NHẬN CỦA BẠN