Thông tin và lời bài hát: Lưu Thủy Trường

Độc tấu đờn kìm Lưu Thủy Trường Nhạc sư Ba Tu

CẢM NHẬN CỦA BẠN