Thông tin và lời bài hát: Xuân Tình Chấn

Độc tấu đờn kìm Xuân Tình Chấn Nhạc sư Ba Tu

CẢM NHẬN CỦA BẠN