Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ
Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ

Nghệ sĩ: Ba Tu

Danh sách bài hát:
Nam Xuân

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 35557
Nam Ai

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 22483
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14365
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14046
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13102
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 15054
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 16556
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 9351
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 9150
Xàng Xê

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11021
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8966
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10987
Long Ngâm

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14551
Long Đăng

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8266
Vạn Giá

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8725
Tiểu Khúc

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8256
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11493
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 12142
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11263
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 19699
Chia sẻ:

Bạn đã nghe chưa?

 • 5520
Bạch Viện Tôn Các - Ba Tu - Mỹ Châu - Thành Được
Bạch Viện Tôn Các

Ba Tu - Mỹ Châu - Thành Được

 • 4606
Bóng Hồng Sa Mạc - Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung
Bóng Hồng Sa Mạc

Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung

 • 4048
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

Bình luận

-->