Thông tin và lời bài hát: Bình Bán Chấn

Độc tấu đờn kìm Bình Bán Chấn Nhạc sư Ba Tu

CẢM NHẬN CỦA BẠN