Thông tin và lời bài hát: Cổ Bản Vắn

Độc tấu đờn kìm Cổ Bản Vắn Nhạc sư Ba Tu

CẢM NHẬN CỦA BẠN