Thông tin và lời bài hát: Phú Lục Chấn

Độc tấu đờn kìm Phú Lục Chấn Nhạc sư Ba Tu

CẢM NHẬN CỦA BẠN