Thông tin và lời bài hát: Phụng Cầu

Độc tấu đờn kìm Phụng Cầu Nhạc sư Ba Tu. Một trong Bốn Bài Oán: Như Tứ Đại Oán, nhưng hơi dựng hơn.

CẢM NHẬN CỦA BẠN