Thông tin và lời bài hát: Phụng Hoàng

Độc tấu đờn kìm Phụng Hoàng Nhạc sư Ba Tu. Một trong Bốn Bài Oán.

CẢM NHẬN CỦA BẠN