Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ
Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ

Nghệ sĩ: Ba Tu

Danh sách bài hát:
Nam Xuân

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 33260
Nam Ai

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 21144
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13574
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13410
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 12431
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14161
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 15376
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8984
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8714
Xàng Xê

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10382
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8615
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10503
Long Ngâm

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13909
Long Đăng

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 7949
Vạn Giá

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8390
Tiểu Khúc

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 7873
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10870
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11598
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10811
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 18625
Chia sẻ:

Bạn đã nghe chưa?

 • 5201
Bạch Viện Tôn Các - Ba Tu - Mỹ Châu - Thành Được
Bạch Viện Tôn Các

Ba Tu - Mỹ Châu - Thành Được

 • 4120
Bóng Hồng Sa Mạc - Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung
Bóng Hồng Sa Mạc

Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung

 • 3713
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

Bình luận

-->