Thông tin và lời bài hát: Đảo Ngũ Cung

Độc tấu đờn kìm Đảo Ngũ Cung Nhạc sư Ba Tu

CẢM NHẬN CỦA BẠN