Thông tin và lời bài hát: Xàng Xê

Độc tấu đờn kìm Xàng Xê Nhạc sư Ba Tu

CẢM NHẬN CỦA BẠN