Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ
Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ

Nghệ sĩ: Ba Tu

Danh sách bài hát:
Nam Xuân

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 30552
Nam Ai

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 19815
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 12833
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 12794
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11808
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13247
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14401
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8514
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8218
Xàng Xê

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 9583
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8122
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 9966
Long Ngâm

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13259
Long Đăng

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 7507
Vạn Giá

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 7898
Tiểu Khúc

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 7401
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10167
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10830
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10161
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 17706

Bạn đã nghe chưa?

 • 4742
Bạch Viện Tôn Các - Ba Tu - Minh Vương - Mỹ Châu - Thành Được
Bạch Viện Tôn Các

Ba Tu - Minh Vương - Mỹ Châu - Thành Được

 • 3579
Bóng Hồng Sa Mạc - Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung
Bóng Hồng Sa Mạc

Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung

 • 3175
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

Bình luận

00:01 / 00:32