Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ
Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ

Nghệ sĩ: Ba Tu

Danh sách bài hát:
Nam Xuân

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 33729
Nam Ai

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 21359
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13705
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13501
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 12551
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14305
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 15543
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 9061
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8785
Xàng Xê

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10557
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8680
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10591
Long Ngâm

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14003
Long Đăng

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8004
Vạn Giá

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8462
Tiểu Khúc

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 7943
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11025
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11755
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10912
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 18769
Chia sẻ:

Bạn đã nghe chưa?

 • 5252
Bạch Viện Tôn Các - Ba Tu - Mỹ Châu - Thành Được
Bạch Viện Tôn Các

Ba Tu - Mỹ Châu - Thành Được

 • 4208
Bóng Hồng Sa Mạc - Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung
Bóng Hồng Sa Mạc

Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung

 • 3777
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

Bình luận

00:01 / 00:32
-->