Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ
Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ

Nghệ sĩ: Ba Tu

Danh sách bài hát:
Nam Xuân

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 34678
Nam Ai

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 21831
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14081
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13800
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 12848
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14721
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 15994
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 9185
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8952
Xàng Xê

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10839
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8783
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10753
Long Ngâm

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14299
Long Đăng

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8113
Vạn Giá

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8569
Tiểu Khúc

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8069
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11289
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11955
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11078
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 19239
Chia sẻ:

Bạn đã nghe chưa?

 • 5377
Bạch Viện Tôn Các - Ba Tu - Mỹ Châu - Thành Được
Bạch Viện Tôn Các

Ba Tu - Mỹ Châu - Thành Được

 • 4372
Bóng Hồng Sa Mạc - Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung
Bóng Hồng Sa Mạc

Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung

 • 3903
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

Bình luận

-->