Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ
Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ

Nghệ sĩ: Ba Tu

Danh sách bài hát:
Nam Xuân

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 33748
Nam Ai

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 21363
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13714
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13506
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 12556
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14310
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 15557
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 9063
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8789
Xàng Xê

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10566
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8681
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10595
Long Ngâm

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14008
Long Đăng

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8007
Vạn Giá

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8465
Tiểu Khúc

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 7946
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11035
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11768
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10917
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 18775
Chia sẻ:

Bạn đã nghe chưa?

 • 5256
Bạch Viện Tôn Các - Ba Tu - Mỹ Châu - Thành Được
Bạch Viện Tôn Các

Ba Tu - Mỹ Châu - Thành Được

 • 4210
Bóng Hồng Sa Mạc - Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung
Bóng Hồng Sa Mạc

Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung

 • 3781
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

Bình luận

00:01 / 00:32
-->