Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ
Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ

Nghệ sĩ: Ba Tu

Danh sách bài hát:
Nam Xuân

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 35338
Nam Ai

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 22323
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14272
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13978
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13031
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14951
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 16409
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 9301
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 9080
Xàng Xê

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10956
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8903
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10913
Long Ngâm

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14476
Long Đăng

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8216
Vạn Giá

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8671
Tiểu Khúc

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8199
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11415
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 12088
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11199
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 19589
Chia sẻ:

Bạn đã nghe chưa?

 • 5476
Bạch Viện Tôn Các - Ba Tu - Mỹ Châu - Thành Được
Bạch Viện Tôn Các

Ba Tu - Mỹ Châu - Thành Được

 • 4528
Bóng Hồng Sa Mạc - Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung
Bóng Hồng Sa Mạc

Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung

 • 4000
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

Bình luận

-->