Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ
Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ

Nghệ sĩ: Ba Tu

Danh sách bài hát:
Nam Xuân

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 32371
Nam Ai

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 20730
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13371
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13229
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 12266
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13920
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 15079
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8859
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8584
Xàng Xê

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10168
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8504
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10360
Long Ngâm

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13733
Long Đăng

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 7822
Vạn Giá

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8244
Tiểu Khúc

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 7748
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10667
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11426
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10622
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 18308
Chia sẻ:

Bạn đã nghe chưa?

 • 5081
Bạch Viện Tôn Các - Ba Tu - Minh Vương - Mỹ Châu - Thành Được
Bạch Viện Tôn Các

Ba Tu - Minh Vương - Mỹ Châu - Thành Được

 • 3972
Bóng Hồng Sa Mạc - Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung
Bóng Hồng Sa Mạc

Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung

 • 3557
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

Bình luận