Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ
Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ

Nghệ sĩ: Ba Tu

Danh sách bài hát:
Nam Xuân

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 35610
Nam Ai

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 22512
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14381
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14061
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13117
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 15074
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 16580
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 9362
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 9161
Xàng Xê

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11038
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8981
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11002
Long Ngâm

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14568
Long Đăng

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8276
Vạn Giá

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8735
Tiểu Khúc

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8266
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11503
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 12158
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11279
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 19722
Chia sẻ:

Bạn đã nghe chưa?

 • 5529
Bạch Viện Tôn Các - Ba Tu - Mỹ Châu - Thành Được
Bạch Viện Tôn Các

Ba Tu - Mỹ Châu - Thành Được

 • 4623
Bóng Hồng Sa Mạc - Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung
Bóng Hồng Sa Mạc

Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung

 • 4063
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

Bình luận

-->