Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ
Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ

Nghệ sĩ: Ba Tu

Danh sách bài hát:
Nam Xuân

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 33691
Nam Ai

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 21337
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13698
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13493
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 12543
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14289
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 15523
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 9052
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8780
Xàng Xê

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10539
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8674
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10581
Long Ngâm

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13994
Long Đăng

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 7999
Vạn Giá

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8451
Tiểu Khúc

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 7936
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11011
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11736
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10903
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 18754
Chia sẻ:

Bạn đã nghe chưa?

 • 5249
Bạch Viện Tôn Các - Ba Tu - Mỹ Châu - Thành Được
Bạch Viện Tôn Các

Ba Tu - Mỹ Châu - Thành Được

 • 4203
Bóng Hồng Sa Mạc - Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung
Bóng Hồng Sa Mạc

Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung

 • 3771
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

Bình luận

-->