Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ
Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ

Nghệ sĩ: Ba Tu

Danh sách bài hát:
Nam Xuân

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 35349
Nam Ai

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 22342
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14295
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13999
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13052
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14974
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 16424
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 9314
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 9095
Xàng Xê

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10971
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8919
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10929
Long Ngâm

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14498
Long Đăng

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8228
Vạn Giá

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8684
Tiểu Khúc

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8212
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11429
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 12101
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11213
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 19605
Chia sẻ:

Bạn đã nghe chưa?

 • 5490
Bạch Viện Tôn Các - Ba Tu - Mỹ Châu - Thành Được
Bạch Viện Tôn Các

Ba Tu - Mỹ Châu - Thành Được

 • 4541
Bóng Hồng Sa Mạc - Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung
Bóng Hồng Sa Mạc

Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung

 • 4011
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

Bình luận

-->