Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ
Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ

Nghệ sĩ: Ba Tu

Danh sách bài hát:
Nam Xuân

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 33779
Nam Ai

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 21369
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13726
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13509
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 12563
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14323
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 15568
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 9066
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8793
Xàng Xê

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10575
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8686
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10601
Long Ngâm

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14013
Long Đăng

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8007
Vạn Giá

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8466
Tiểu Khúc

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 7950
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11055
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11776
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10922
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 18782
Chia sẻ:

Bạn đã nghe chưa?

 • 5257
Bạch Viện Tôn Các - Ba Tu - Mỹ Châu - Thành Được
Bạch Viện Tôn Các

Ba Tu - Mỹ Châu - Thành Được

 • 4214
Bóng Hồng Sa Mạc - Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung
Bóng Hồng Sa Mạc

Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung

 • 3784
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

Bình luận

-->