Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ
Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ

Nghệ sĩ: Ba Tu

Danh sách bài hát:
Nam Xuân

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 34647
Nam Ai

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 21811
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14075
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13791
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 12842
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14712
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 15973
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 9179
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8941
Xàng Xê

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10830
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8779
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10744
Long Ngâm

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14295
Long Đăng

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8109
Vạn Giá

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8565
Tiểu Khúc

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8063
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11283
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11950
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11070
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 19222
Chia sẻ:

Bạn đã nghe chưa?

 • 5377
Bạch Viện Tôn Các - Ba Tu - Mỹ Châu - Thành Được
Bạch Viện Tôn Các

Ba Tu - Mỹ Châu - Thành Được

 • 4369
Bóng Hồng Sa Mạc - Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung
Bóng Hồng Sa Mạc

Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung

 • 3902
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

Bình luận

-->