Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ
Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ

Nghệ sĩ: Ba Tu

Danh sách bài hát:
Nam Xuân

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 35271
Nam Ai

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 22272
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14237
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13944
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 12995
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14911
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 16360
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 9284
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 9065
Xàng Xê

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10942
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8884
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10891
Long Ngâm

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14441
Long Đăng

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8206
Vạn Giá

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8656
Tiểu Khúc

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8184
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11396
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 12071
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11186
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 19546
Chia sẻ:

Bạn đã nghe chưa?

 • 5465
Bạch Viện Tôn Các - Ba Tu - Mỹ Châu - Thành Được
Bạch Viện Tôn Các

Ba Tu - Mỹ Châu - Thành Được

 • 4506
Bóng Hồng Sa Mạc - Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung
Bóng Hồng Sa Mạc

Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung

 • 3980
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

Bình luận

-->