Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ
Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ

Nghệ sĩ: Ba Tu

Danh sách bài hát:
Nam Xuân

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 31409
Nam Ai

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 20335
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13141
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13049
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 12087
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13651
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14760
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8726
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8441
Xàng Xê

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 9905
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8336
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10192
Long Ngâm

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13538
Long Đăng

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 7694
Vạn Giá

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8123
Tiểu Khúc

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 7615
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10474
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11204
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10432
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 18053
Chia sẻ:

Bạn đã nghe chưa?

 • 4947
Bạch Viện Tôn Các - Ba Tu - Minh Vương - Mỹ Châu - Thành Được
Bạch Viện Tôn Các

Ba Tu - Minh Vương - Mỹ Châu - Thành Được

 • 3788
Bóng Hồng Sa Mạc - Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung
Bóng Hồng Sa Mạc

Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung

 • 3404
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

Bình luận