Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ
Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ

Nghệ sĩ: Ba Tu

Danh sách bài hát:
Nam Xuân

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 35150
Nam Ai

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 22192
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14181
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13892
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 12946
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14842
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 16275
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 9251
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 9019
Xàng Xê

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10904
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8850
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10836
Long Ngâm

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14391
Long Đăng

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8173
Vạn Giá

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8622
Tiểu Khúc

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8142
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11355
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 12032
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11147
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 19471
Chia sẻ:

Bạn đã nghe chưa?

 • 5435
Bạch Viện Tôn Các - Ba Tu - Mỹ Châu - Thành Được
Bạch Viện Tôn Các

Ba Tu - Mỹ Châu - Thành Được

 • 4472
Bóng Hồng Sa Mạc - Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung
Bóng Hồng Sa Mạc

Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung

 • 3958
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

Bình luận

00:01 / 00:32
-->