Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ
Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ

Nghệ sĩ: Ba Tu

Danh sách bài hát:
Nam Xuân

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 31830
Nam Ai

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 20534
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13243
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13148
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 12175
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13783
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14898
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8795
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8513
Xàng Xê

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10014
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8415
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10278
Long Ngâm

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13640
Long Đăng

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 7766
Vạn Giá

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8181
Tiểu Khúc

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 7676
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10566
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11299
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10518
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 18180
Chia sẻ:

Bạn đã nghe chưa?

 • 5003
Bạch Viện Tôn Các - Ba Tu - Minh Vương - Mỹ Châu - Thành Được
Bạch Viện Tôn Các

Ba Tu - Minh Vương - Mỹ Châu - Thành Được

 • 3882
Bóng Hồng Sa Mạc - Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung
Bóng Hồng Sa Mạc

Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung

 • 3462
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

Bình luận

00:01 / 00:32