Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ
Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ

Nghệ sĩ: Ba Tu

Danh sách bài hát:
Nam Xuân

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 32441
Nam Ai

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 20754
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13396
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13247
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 12285
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13948
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 15105
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8873
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8597
Xàng Xê

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10180
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8515
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10373
Long Ngâm

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13748
Long Đăng

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 7835
Vạn Giá

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8259
Tiểu Khúc

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 7763
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10687
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11442
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10633
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 18332
Chia sẻ:

Bạn đã nghe chưa?

 • 5089
Bạch Viện Tôn Các - Ba Tu - Minh Vương - Mỹ Châu - Thành Được
Bạch Viện Tôn Các

Ba Tu - Minh Vương - Mỹ Châu - Thành Được

 • 3988
Bóng Hồng Sa Mạc - Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung
Bóng Hồng Sa Mạc

Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung

 • 3571
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

Bình luận

00:01 / 00:32