Vọng cổ

Xuân Này Con Không Về

Phượng Liên - Thanh Tuấn

64379
Rừng Lá Thấp

Chí Tâm - Lệ Thủy

42960
Chuyện Tình Lan Và Điệp 1 - 3

Chí Tâm - Lệ Thủy - Thanh Kim Huệ

23678
Võ Đông Sơ

Minh Cảnh

20642
19067
Những Đồi Hoa Sim

Lệ Thủy - Minh Vương

16985
Mai Lỡ Mình Xa Nhau

Lệ Thủy - Minh Phụng

  • 14780
Gánh chè khuya

Út Bạch Lan - Út Trà Ôn

  • 14123
Dòng Sông Quê Em

Lệ Thủy - Thanh Tuấn

  • 13407
Đêm Tiền Đồn

Lệ Thủy - Minh Phụng

  • 12852
Ông lão chèo đò

Út Trà Ôn

  • 12790
Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa

Bạch Tuyết - Hùng Cường

  • 12262