Vọng cổ

Xuân Này Con Không Về

Phượng Liên - Thanh Tuấn

68745
Rừng Lá Thấp

Chí Tâm - Lệ Thủy

44401
Chuyện Tình Lan Và Điệp 1 - 3

Chí Tâm - Lệ Thủy - Thanh Kim Huệ

25024
Võ Đông Sơ

Minh Cảnh

21246
19604
Những Đồi Hoa Sim

Lệ Thủy - Minh Vương

17502
Mai Lỡ Mình Xa Nhau

Lệ Thủy - Minh Phụng

  • 15222
Gánh chè khuya

Út Bạch Lan - Út Trà Ôn

  • 14536
Dòng Sông Quê Em

Lệ Thủy - Thanh Tuấn

  • 13874
Đêm Tiền Đồn

Lệ Thủy - Minh Phụng

  • 13353
Ông lão chèo đò

Út Trà Ôn

  • 13059
Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa

Bạch Tuyết - Hùng Cường

  • 12722