Vọng cổ

Xuân Này Con Không Về

Phượng Liên - Thanh Tuấn

70403
Rừng Lá Thấp

Chí Tâm - Lệ Thủy

45344
Chuyện Tình Lan Và Điệp 1 - 3

Chí Tâm - Lệ Thủy - Thanh Kim Huệ

25955
Võ Đông Sơ

Minh Cảnh

21618
19862
Những Đồi Hoa Sim

Lệ Thủy - Minh Vương

17771
Mai Lỡ Mình Xa Nhau

Lệ Thủy - Minh Phụng

  • 15442
Gánh chè khuya

Út Bạch Lan - Út Trà Ôn

  • 14743
Dòng Sông Quê Em

Lệ Thủy - Thanh Tuấn

  • 14208
Đêm Tiền Đồn

Lệ Thủy - Minh Phụng

  • 13606
Ông lão chèo đò

Út Trà Ôn

  • 13183
Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa

Bạch Tuyết - Hùng Cường

  • 12898