Vọng cổ

Những Ngày Xưa Thân Ái

Thanh Kim Huệ - Thanh Tuấn

9877
Cho Vừa Lòng Em

Minh Vương - Mỹ Châu

9635
Gởi Niềm Thương Nhớ

Hùng Cường - Kim Thủy

9255
Nhớ Người Yêu

Minh Vương - Thanh Kim Huệ

9240
Duyên Quê

Lệ Thủy - Minh Cảnh

9237
Hận Tha La

Chí Tâm - Lệ Thủy

  • 9198
Mưa Rừng

Mỹ Châu - Thanh Tuấn

  • 9167
Nghẹn Ngào

Lệ Thủy - Tấn Tài

  • 8994
Ly Rượu Mừng

Bích Hạnh - Diệu Hiền - Minh Cảnh

  • 8960
Cao Tiệm Ly Tiễn Kinh Kha

Tấn Tài - Thành Được

  • 8826