Vọng cổ

Những Ngày Xưa Thân Ái

Thanh Kim Huệ - Thanh Tuấn

10342
10278
Cho Vừa Lòng Em

Minh Vương - Mỹ Châu

10058
Duyên Quê

Lệ Thủy - Minh Cảnh

9871
Nhớ Người Yêu

Minh Vương - Thanh Kim Huệ

9739
Hận Tha La

Chí Tâm - Lệ Thủy

9649
Gởi Niềm Thương Nhớ

Hùng Cường - Kim Thủy

  • 9589
Mưa Rừng

Mỹ Châu - Thanh Tuấn

  • 9557
Tôi Thua Số Đuôi

Văn Hường

  • 9486
Nghẹn Ngào

Lệ Thủy - Tấn Tài

  • 9451
Cao Tiệm Ly Tiễn Kinh Kha

Tấn Tài - Thành Được

  • 9436
-->