Vọng cổ

Những Ngày Xưa Thân Ái

Thanh Kim Huệ - Thanh Tuấn

9476
Cho Vừa Lòng Em

Minh Vương - Mỹ Châu

9326
Gởi Niềm Thương Nhớ

Hùng Cường - Kim Thủy

8951
Mưa Rừng

Mỹ Châu - Thanh Tuấn

8857
Hận Tha La

Chí Tâm - Lệ Thủy

8851
Nhớ Người Yêu

Minh Vương - Thanh Kim Huệ

  • 8761
Duyên Quê

Lệ Thủy - Minh Cảnh

  • 8726
Nghẹn Ngào

Lệ Thủy - Tấn Tài

  • 8579
Ly Rượu Mừng

Bích Hạnh - Diệu Hiền - Minh Cảnh

  • 8516
Căn Nhà Ngoại Ô

Mỹ Châu - Thanh Tuấn

  • 8438