Vọng cổ

Buồng Cau Quê Ngoại

Ngọc Hương - Tấn Tài

7734
Ai Ra Xứ Huế

Hương Lan

7704
Rước Tình Về Với Quê Hương

Minh Cảnh - Thanh Kim Huệ

7680
Cám Ơn

Lệ Thủy - Minh Phụng

7676
Thương Quá Việt Nam

Lệ Thủy - Thanh Tuấn

7598
Hoa Cài Mái Tóc

Phương Bình - Thanh Kim Huệ

7559
Vườn Tao Ngộ

Minh Vương - Mỹ Châu

  • 7520
Đêm Trao Kỷ Niệm

Lệ Thủy - Minh Phụng

  • 7514
Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân

Minh Cảnh - Mỹ Châu

  • 7360
Mùa Xuân Của Mẹ

Kim Thủy - Thanh Tuấn

  • 7356
Duyên Kiếp

Minh Vương - Thanh Kim Huệ

  • 7352
Người Trinh Nữ Tên Thi

Chí Tâm - Thanh Kim Huệ

  • 7301