Vọng cổ

Xuân Đất Khách

Hà Bửu Tân

8512
Rước Tình Về Với Quê Hương

Minh Cảnh - Thanh Kim Huệ

8361
Tình Anh Bán Chiếu

Út Trà Ôn

8346
Ai Ra Xứ Huế

Hương Lan

8344
Thương Quá Việt Nam

Lệ Thủy - Thanh Tuấn

8242
Cám Ơn

Lệ Thủy - Minh Phụng

8203
Đêm Trao Kỷ Niệm

Lệ Thủy - Minh Phụng

  • 8190
Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân

Minh Cảnh - Mỹ Châu

  • 8091
Vườn Tao Ngộ

Minh Vương - Mỹ Châu

  • 8044
Duyên Kiếp

Minh Vương - Thanh Kim Huệ

  • 8030
Hoa Cài Mái Tóc

Phương Bình - Thanh Kim Huệ

  • 7959
Người Trinh Nữ Tên Thi

Chí Tâm - Thanh Kim Huệ

  • 7905
-->