Vọng cổ

Tôi Thua Số Đuôi

Văn Hường

8821
Căn Nhà Ngoại Ô

Mỹ Châu - Thanh Tuấn

8791
Tình Bơ Vơ

Minh Vương - Mỹ Châu

8759
Chuyến Tàu Hoàng Hôn

Lệ Thủy - Thanh Sang

8670
Văn Hường Đi Xiki

Văn Hường

8499
Dấu Chân Kỷ Niệm

Minh Vương - Thanh Kim Huệ

8469
Về Miền Trung

Mỹ Châu - Thanh Tuấn

  • 8349
Mùa Sầu Riêng

Thanh Kim Huệ - Thanh Tuấn

  • 8034
Xuân Đất Khách

Hà Bửu Tân

  • 7995
Tình Anh Bán Chiếu

Út Trà Ôn

  • 7914
Lối Về Xóm Nhỏ

Minh Vương - Mỹ Châu

  • 7888
Đừng Nói Xa Nhau

Minh Phụng - Mỹ Châu

  • 7846