Vọng cổ

Cao Tiệm Ly Tiễn Kinh Kha

Tấn Tài - Thành Được

9452
Ly Rượu Mừng

Bích Hạnh - Diệu Hiền - Minh Cảnh

9418
Căn Nhà Ngoại Ô

Mỹ Châu - Thanh Tuấn

9222
Chuyến Tàu Hoàng Hôn

Lệ Thủy - Thanh Sang

9187
Dấu Chân Kỷ Niệm

Minh Vương - Thanh Kim Huệ

8856
Văn Hường Đi Xiki

Văn Hường

8805
Mùa Sầu Riêng

Thanh Kim Huệ - Thanh Tuấn

  • 8731
Về Miền Trung

Mỹ Châu - Thanh Tuấn

  • 8617
Lối Về Xóm Nhỏ

Minh Vương - Mỹ Châu

  • 8463
Đừng Nói Xa Nhau

Minh Phụng - Mỹ Châu

  • 8425
Xuân Đất Khách

Hà Bửu Tân

  • 8370
Con Đường Mang Tên Em

Phượng Liên - Tấn Tài

  • 8365
-->