Vọng cổ

Tình Bơ Vơ

Minh Vương - Mỹ Châu

8397
Cao Tiệm Ly Tiễn Kinh Kha

Tấn Tài - Thành Được

8344
Văn Hường Đi Xiki

Văn Hường

8224
Chuyến Tàu Hoàng Hôn

Lệ Thủy - Thanh Sang

8213
Tôi Thua Số Đuôi

Văn Hường

8199
Dấu Chân Kỷ Niệm

Minh Vương - Thanh Kim Huệ

8125
Về Miền Trung

Mỹ Châu - Thanh Tuấn

  • 8103
Xuân Đất Khách

Hà Bửu Tân

  • 7648
Tình Anh Bán Chiếu

Út Trà Ôn

  • 7622
Mùa Sầu Riêng

Thanh Kim Huệ - Thanh Tuấn

  • 7558
Lối Về Xóm Nhỏ

Minh Vương - Mỹ Châu

  • 7501
Đừng Nói Xa Nhau

Minh Phụng - Mỹ Châu

  • 7401