Vọng cổ

Phận Gái Thuyền Quyên

Mỹ Châu - Phương Bình

6879
Tình Chỉ Đẹp

Minh Vương - Mỹ Châu

6867
Tạ Từ Trong Đêm

Thanh Kim Huệ - Thanh Tuấn

6864
Thư Cho Vợ Hiền

Minh Phụng - Mỹ Châu

6852
Ngày Buồn

Lệ Thủy - Minh Phụng

6777
Sương Trắng Miền Quê Ngoại

Minh Vương - Mỹ Châu

  • 6733
Đưa Em Về Quê Hương

Bích Hạnh - Chí Tâm

  • 6730
Kỷ Niệm Thời Con Gái

Bích Hạnh - Minh Vương

  • 6703
Người Về Trong Mưa

Bạch Tuyết - Hùng Cường

  • 6681
Gặp Lại Cố Nhân

Lệ Thủy - Minh Cảnh

  • 6641
Chuyến Xe Thơ Mộng

Bạch Tuyết - Hùng Cường

  • 6623