Vọng cổ

Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân

Minh Cảnh - Mỹ Châu

6960
Người Trinh Nữ Tên Thi

Chí Tâm - Thanh Kim Huệ

6924
Hoa Xuân Trên Tiền Tuyến

Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc

6871
6833
Mưa Nửa Đêm

Mỹ Châu - Thanh Tuấn

6813
Một Chuyến Xe Hoa

Lệ Thủy - Minh Vương

6696
Xin Trả Tôi về

Phương Bình - Phượng Liên

  • 6694
Trăng Rụng Xuống Cầu

Mỹ Châu - Thanh Tuấn

  • 6687
Phận Gái Thuyền Quyên

Mỹ Châu - Phương Bình

  • 6654
Mưa Lạnh Thảo Cầm Viên

Ánh Hồng - Út Trà Ôn

  • 6640
Lâu Đài Tình Ái

Thành Được - Út Bạch Lan

  • 6554
Hai Lối Mộng

Thanh Nga

  • 6543