Vọng cổ

Mùa Xuân Của Mẹ

Kim Thủy - Thanh Tuấn

7620
7569
Hoa Xuân Trên Tiền Tuyến

Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc

7556
Trăng Rụng Xuống Cầu

Mỹ Châu - Thanh Tuấn

7551
Tấm Ảnh Ngày Xưa

Thanh Kim Huệ - Thanh Tuấn

7551
Mưa Nửa Đêm

Mỹ Châu - Thanh Tuấn

7468
Thư Xuân Trên Rừng Cao

Lệ Thủy - Thanh Tuấn

  • 7460
Xin Trả Tôi về

Phương Bình - Phượng Liên

  • 7456
Một Chuyến Xe Hoa

Lệ Thủy - Minh Vương

  • 7379
Tình Chỉ Đẹp

Minh Vương - Mỹ Châu

  • 7349
Lâu Đài Tình Ái

Thành Được - Út Bạch Lan

  • 7332
Hai Lối Mộng

Thanh Nga

  • 7325
-->