Vọng cổ

Bà Mẹ Quê

Phượng Liên - Thanh Tuấn

 • 11460
 • 11263
Tàu Đêm Năm Cũ

Hữu Phước

 • 11077
Món Quà Giáng Sinh

Bạch Tuyết - Hùng Cường

 • 10902
Nhớ Vợ Hiền

Minh Cảnh

 • 10816
 • 10402
Bạch Thu Hà

Lệ Thủy

 • 10369
Người Bạn Tình Xưa

Minh Phụng - Phượng Liên

 • 10225
Đám Cưới Đầu Xuân

Lệ Thủy - Minh Vương

 • 10079
Còn Nhớ Còn Thương

Lệ Thủy - Phương Bình

 • 9993
Người Ngoài Phố

Hương Lan - Minh Cảnh

 • 9559
Máu Chảy Về Tim

Minh Cảnh - Mỹ Châu

 • 9507