Danh sách Album/Playlist Mới nhất

 • 1815
Ghét Thương Thương Ghét - Minh Cảnh - Út Bạch Lan
Ghét Thương Thương Ghét

Minh Cảnh - Út Bạch Lan

 • 1773
Hái Lộc Đầu Năm - Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc - Ngọc Giàu
Hái Lộc Đầu Năm

Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc - Ngọc Giàu

 • 2011
Đêm Khuya Trông Chồng - Phượng Liên - Thành Được - Út Bạch Lan
Đêm Khuya Trông Chồng

Phượng Liên - Thành Được - Út Bạch Lan

 • 1857
Chiều Thu Sơn Cước - Hùng Cường - Lệ Thủy
Chiều Thu Sơn Cước

Hùng Cường - Lệ Thủy

 • 1584
Tiễn Bạn Đêm Trăng - Hữu Phước - Mỹ Châu - Ngọc Giàu - Tấn Tài
Tiễn Bạn Đêm Trăng

Hữu Phước - Mỹ Châu - Ngọc Giàu - Tấn Tài

 • 1801
Tâm Sự Người Yêu - Thanh Nga - Thành Được - Út Bạch Lan
Tâm Sự Người Yêu

Thanh Nga - Thành Được - Út Bạch Lan

 • 1985
Tìm Hoa Bốn Mùa - Ngọc Giàu - Tấn Tài - Thành Được
Tìm Hoa Bốn Mùa

Ngọc Giàu - Tấn Tài - Thành Được

 • 2037
Tâm Thư Gửi Má - Hương Lan - Văn Hường
Tâm Thư Gửi Má

Hương Lan - Văn Hường

 • 2027
Cô Nữ Sinh Gia Long - Ngọc Giàu - Tấn Tài - Thanh Nga
Cô Nữ Sinh Gia Long

Ngọc Giàu - Tấn Tài - Thanh Nga

 • 1817
Đêm Xuân Cầu Nguyện - Ngọc Giàu - Văn Hường
Đêm Xuân Cầu Nguyện

Ngọc Giàu - Văn Hường

 • 2247
Chuyến Đò Vĩ Tuyến - Kim Ngọc - Út Trà Ôn
Chuyến Đò Vĩ Tuyến

Kim Ngọc - Út Trà Ôn

 • 1929
Loài Hoa Không Tên - Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc - Mộng Tuyền
Loài Hoa Không Tên

Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc - Mộng Tuyền

-->