Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ
Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ

Nghệ sĩ: Ba Tu

Danh sách bài hát:
Nam Xuân

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 34387
Nam Ai

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 21667
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13981
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13729
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 12786
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14626
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 15848
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 9144
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8885
Xàng Xê

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10769
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8749
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10694
Long Ngâm

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14231
Long Đăng

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8076
Vạn Giá

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8531
Tiểu Khúc

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8022
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11237
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11898
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11023
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 19105
Chia sẻ:

Bạn đã nghe chưa?

 • 5339
Bạch Viện Tôn Các - Ba Tu - Mỹ Châu - Thành Được
Bạch Viện Tôn Các

Ba Tu - Mỹ Châu - Thành Được

 • 4327
Bóng Hồng Sa Mạc - Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung
Bóng Hồng Sa Mạc

Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung

 • 3858
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

Bình luận

00:01 / 00:32
-->