Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ
Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ

Nghệ sĩ: Ba Tu

Danh sách bài hát:
Nam Xuân

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 30567
Nam Ai

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 19825
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 12836
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 12796
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11820
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13255
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14409
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8519
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8221
Xàng Xê

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 9591
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8127
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 9970
Long Ngâm

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13265
Long Đăng

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 7511
Vạn Giá

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 7903
Tiểu Khúc

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 7404
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10176
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10843
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10164
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 17717

Bạn đã nghe chưa?

 • 4745
Bạch Viện Tôn Các - Ba Tu - Minh Vương - Mỹ Châu - Thành Được
Bạch Viện Tôn Các

Ba Tu - Minh Vương - Mỹ Châu - Thành Được

 • 3584
Bóng Hồng Sa Mạc - Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung
Bóng Hồng Sa Mạc

Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung

 • 3176
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

Bình luận

00:01 / 00:32